Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 4 artikelen gevonden:


Handboek Oefenen als professie

In het Handboek Oefenen als professie is de opzet van het ontwikkeltraject beschreven....
Lees meer

Landelijk Protocol Levensreddend Handelen voor de Brandweer

Het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer is totstandgekomen vanuit het streven van brandweer en ambulancezorg om in het belang van het slachtoffer eenzelfde wijze van handelen te hebben, ...
Lees meer

Oefenleider

In de cursus Oefenleider komt het hele oefenproces met als uitgangspunt de Handleiding Leidraad Oefenen aan bod. Alle stappen die genomen moeten worden om tot een geslaagde oefening te komen ...
Lees meer

Veiligheidsfunctionaris bij oefening

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de aandacht voor veiligheid tijdens het oefenen en bij daadwerkelijk repressief optreden de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De risicovolle werkzaamheden die de ...
Lees meer