Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er is 1 artikel gevonden:


Factsheet mobiliteit voor veiligheidsregio's

Naar verwachting zal per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Het Rijk heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de hoofdlijnen van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. ...
Lees meer