Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Kennispublicatie Gedrag beïnvloeden met risicocommunicatie

Risicocommunicatie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers tijdens rampen en crises. Effectieve risicocommunicatie activeert zowel het analytische als het affectieve denkvermogen van burgers. Dit vergroot de kennis over kansen en consequenties van risico’s en stimuleert specifiek gedrag. Het afstemmen van risicocommunicatie op de doelgroep vergroot het gewenste effect.

Deze kennispublicatie is met name bedoeld voor communicatieadviseurs, die werken bij veiligheidsregio’s, overheden en samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden die specifiek gedrag van burgers willen stimuleren.

In deze kennispublicatie wordt achtereenvolgens ingegaan op:
> het belang van risicocommunicatie, de plaats ervan in de communicatieketen, de doelen van risicocommunicatie
> hoe risicocommunicatie het gedrag van burgers kan stimuleren
> hoe risicocommunicatie afgestemd kan worden op de doelgroep.
De publicatie sluit af met voorbeelden uit de regio’s van risicocommunicatie voor verschillende risico’s.


jaar van publicatie: 2019

36 pagina's

november 2019