Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

Al langere tijd constateren de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij zij vaker (dodelijk) gewond raken. Uit onderzoek van de Brandweeracademie (2007) blijkt dat onder mensen boven de 65 jaar ruim 2,5 keer zoveel doden vallen als bij mensen jonger dan 65 jaar. Daarnaast is de behandeling van brandwonden bij ouderen gecompliceerder door de fysiologische achteruitgang van het lichaam. Als deze constatering afgezet wordt tegen een vergrijzende bevolking, is de conclusie eenvoudig te trekken: als er niets wordt gedaan zal het aantal brandslachtoffers onder ouderen snel toenemen.

Deze publicatie gaat in op de vraag: Wat is de invloed van de vergrijzing op het aantal slachtoffers van woningbranden en wat zijn de mogelijkheden tot preventie?
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de omvang van de problematiek, de risicofactoren en oorzaken en oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal branden met doden, gewonden of tenminste onwenselijke evacuatie in zogenoemde seniorencomplexen. Dit zijn woongebouwen die door de acquisitie van de eigenaar of door transformatie van verzorgingstehuis naar zelfstandige bewoning, (vrijwel) uitsluitend bewoond worden door veelal minder zelfredzame ouderen.


jaar van publicatie: 2016

86 pagina's

juni 2016


Misschien interessant voor u