Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Factsheet Toekomstverkenning brandveiligheid

De wereld om ons heen verandert snel. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld demografie, woningbouw, gezondheid en technologie zorgen ervoor dat de samenleving er over twee decennia anders uit zal zien dan nu het geval is. Het ligt voor de hand dat hierdoor de uitdagingen op het gebied van brandveiligheid ook zullen veranderen. Om hierop te anticiperen is het belangrijk om meer zicht te krijgen op wat ons te wachten staat.

Het lectoraat Brandpreventie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft, samen met een brede groep van deskundigen op allerlei terreinen, met een speciale onderzoeksmethode verkend welke ontwikkelingen de brandveiligheid mogelijk gaan beïnvloeden. Iedereen die beleidsmatig of anderszins te maken heeft met brandveiligheid, kan zijn of haar voordeel doen met deze toekomstverwachting, om vervolgens op basis hiervan zinvolle vervolgstappen te kunnen zetten.

Hier kunt u de samenvatting in de vorm van een factsheet bestellen.
Het rapport is alleen digitaal beschikbaar. Het rapport en de factsheet zijn te downloaden via de link 'brondocument'.


jaar van publicatie: 2019

4 pagina's

september 2019