Webshop

Nieuw verschenen

Lessen uit crises en mini-crises 2019

Lees meer
Nieuw verschenen

Lessen uit crises en mini-crises Gezondheidscrises

Lees meer
Nieuw verschenen

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020

Lees meer

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Uitgelicht


Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

Al langere tijd constateren de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

Brandweer Duiklogboek voor Duiker en Duikploegleider

Het Brandweer Duiklogboek is een logboek voor de brandweerduiker en de duikploegleider waarin o.a. ruimte om personalia, medische gegevens, trainingen, oefeningen en inzetten bij te houden. Deze ingebonden uitgave ...
Lees meer

Factsheet Toekomstverkenning brandveiligheid

De wereld om ons heen verandert snel. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld demografie, woningbouw, gezondheid en technologie zorgen ervoor dat de samenleving er over twee decennia anders uit ...
Lees meer

Kennispublicatie Gedrag beïnvloeden met risicocommunicatie

Risicocommunicatie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers tijdens rampen en crises. Effectieve risicocommunicatie activeert zowel het analytische als het affectieve denkvermogen van burgers. Dit vergroot de kennis over kansen ...
Lees meer